Rit-avdrag snart en verklighet

Alla har vi hört talas om rut- och rot-avdrag men det är nog få som hört talas om ett förslag om rit-avdrag som det nya tillägget till rut-avdraget kommit att inofficiellt kallas – det är nämligen ett avdrag som nu bekräftas komma att inkluderas under RUT för hushållsnäratjänster. Så vad betyder detta?

Slag på datorAtt it blir allt viktigare både inom företag och i hemmet är tydligt, och något som politikerna kämpat för är att inkludera it-tjänster i rut-avdraget och det är nu något som kommer bli verklighet. Till exempel skriver tidningen Ny Teknik att man nu efter en blocköverskridande överenskommelse gällande migrationspolitik även lyckats baka in ett rit-avdrag i smeten i syfte att skapa fler jobbmöjligheter. För tidningen berättar en ekonomisk-politisk talesman för Centerpartiet bland annat om hur just det partiet dragit denna fråga i flera år eftersom man sett ett rit-avdrag i kombination med andra åtgärder som ett bra steg mot skapande av just nya jobbtillfällen i Sverige. Och som Centern ser det så kommer rit-avdraget som det nu ser ut i dagsläget kommer vi kunna räkna upp mot hela 1 000 nya arbetstillfällen.

Vad kommer omfattas av RIT?

Enligt förslaget kommer rit-avdraget bland annat att omfatta tjänster såsom vanlig dataservice eller installation av en ny mjukvara i hemmet och liknande i hemmet. Och sambandet med det nya avdraget och migrationspolitiken förklarar man genom att många nyanlända i Sverige besitter en hög it-kompetens som sällan utnyttjas, vilket den i och med avdraget kommer att göras. Dock är tanken att RIT ska gynna alla som vill ha jobb i Sverige och enligt Centerns talesperson tror man att det finns en stor grupp som kommer vilja utnyttja avdraget – vilket både ger jobbmöjligheter och hjälp till dem som behöver it-relaterad service i sin vardag.

Fakta om RIT: kommer bakas in i rut-avdraget som har tak på 25 000 kronor per år och kommer inte att införas förrän tidigast nästa statsbudget vilket betyder att skattereduktionen först kommer börja gälla år 2017.