Säkerheten blir allt viktigare

Datasäkerhet är extremt viktigt, självklart på stora företag som sitter på mycket känslig information men även för privatpersoner. I datorn förvarar vi våra semesterbilder, vi betalar räkningar via nätet och tar emot lönespecifikationer via vår e-mail. Det skulle för de flesta vara förödande att bli utsatt för ett angrepp mot datorn och därmed förlora all information den innehåller. Som tur är finns mycket man kan göra för att undvika sådana här angrepp.

Fem grundprinciper

Det finns fem olika grundprinciper inom datasäkerhet.

1.     Sekretess: förhindrande av avslöjande av information

2.     Integritet: förhindrande av förändring av information

3.     Tillgänglighet: förhindrande av undanhållande av information

4.     Spårbarhet: när vissa eller alla aktiviteter i ett system kan härledas till en användare

5.     Oavvislighet: omöjliggörande av förnekande av att data skickats eller mottagits.

Några goda råd

Som tur är så är de flesta datasäkerhetsproblemen relativt lätta att skydda sig mot som vanlig hemanvändare, bara man följer de råd och anvisningar som ges. Många datorvirus, trojanska hästar och maskar utnyttjar fel i program som redan är kända och rättade. Därför bör man ofta uppdatera de program man använder. Man ska också alltid ha ett antivirusprogram installerat, som även det bör uppdateras regelbundet. En annan enkel men viktig sak är att du då och då gör säkerhetskopior på dina foton och andra viktiga dokument, då sådant annars försvinner vid skivkrasch, eldsvåda eller dataintrång.

Lösenord är ofta användarens svagaste länk. Många gånger kan man undvika inbrott via lösenord genom att med en brandvägg hindra inloggning från nätet. Man kan även begränsa vilka datorer man kan logga in från. För att ett lösenord ska vara så effektivt som möjligt bör det inte bilda ett ord på något språk, egennamn eller enkla varianter av dem. Även enkla mönster på tangentbordet bör undvikas. Du bör inte skriva ner och förvara lösenordet i närheten av datorn. Därför är det bra om det är relativt lätt att komma ihåg och inte behöver bytas för ofta.